Przyłącze elektryczne - schemat postępowania

aktualizacja: 21-03-2017, 08:35 – artykuł promocyjny


Przyłącze elektryczne jest to urządzenie lub zespół urządzeń łączących sieć energetyczną niskiego napięcia z instalacją odbiorczą. W przyłączu znajduje się zabezpieczenie główne obiektu budowlanego oraz układ pomiarowy służący do rozliczeń z Zakładem Energetycznym za dostawę energii elektrycznej. Wartość zabezpieczenia głównego (przedlicznikowego) określona jest w "Warunkach Technicznych Przyłączenia" i uzależniona jest od wysokości mocy przyłączeniowej. Wysokość mocy przyłączeniowej określa wnioskodawca (właściciel obiektu). Na wysokość mocy zamówionej ma wpływ ilość i rodzaj urządzeń (odbiorników) zainstalowanych w obiekcie. Przed określeniem mocy zamówionej warto skonsultować się ze specjalistą od instalacji elektrycznych (projektant, przedstawiciel Zakładu Energetycznego).

 

Zobacz również:

Jak rozplanować kable, przewody, gniazdka i oświetlenie w domu

 

 

Rodzaje przyłączy

 

Istnieją dwa podstawowe rodzaje przyłączy:

 • kablowe - nasza instalacja połączona jest z siecią energetyczną kablem podziemnym. Miejscem połączenia instalacji do sieci jest najczęściej złącze kablowo-pomiarowe lub kablowe. Samo złącze (estetyczna skrzynka) usytuowane jest w granicy działki. W takim złączu znajduje się licznik energii elektrycznej oraz zabezpieczenia główne (do których użytkownik nie ma dostępu - są one własnością Zakładu Energetycznego). Złącze może też być umieszczone w murze budynku, jednak większość Zakładów Energetycznych odchodzi od tego rozwiązania.

Przyłącze kablowe można wykonać zarówno z linii kablowej jak i napowietrzanej.

 • napowietrzne - możliwe do wykonania tylko wtedy, gdy w pobliżu budynku przebiega napowietrzna linia energetyczna. Ze względu na walory estetyczne tego typu przyłącza wykonuje się już bardzo rzadko.


Najdogodniejszym rozwiązaniem jest usytuowane w granicy działki złącze kablowo-pomiarowe, czyli takie, w którym zamontowany jest licznik energii elektrycznej i zabezpieczenia główne. Ma ono tę zaletę, że postawione już na początku budowy zastępuje skrzynkę budowlaną. Dodatkowo umożliwia dokonywanie odczytu stanu licznika podczas nieobecności użytkownika.

 

Zobacz również:

Przyłącze energetyczne

 

 

Procedura przyłączenia do sieci

 

W celu możliwości korzystania z energii elektrycznej w danym obiekcie musimy wykonać dwa kroki:

1.  podłączyć instalację do sieci energetycznej Zakładu Energetycznego,
2.  zawrzeć "Umowę o sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług przesyłowych".

Dokonując zakupu działki budowlanej koniecznie sprawdźmy, czy zasilanie energetyczne terenu, na którym leży działka, przewidziane jest w zatwierdzonym "miejscowym planie zagospodarowania terenu". Bowiem tylko w tym przypadku skorzystasz z możliwości zryczałtowanych opłat za przyłączenie do sieci energetycznej.  W innej sytuacji musisz liczyć się z kosztami wyliczonymi na podstawie rzeczywistych, indywidualnych kosztów przyłączenia.

 

 

Przyłączenie nowych obiektów

 

Zgodnie z obowiązującym prawem za wykonanie przyłącza odpowiada Zakład Energetyczny, na którego terenie działania znajduje się budynek.

Aby przyłączyć nowy obiekt do sieci energetycznej, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Zakładu Energetycznego, pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek. Wypełniając "Wniosek o wydanie Warunków Technicznych Przyłączenia" należy podać, jaką maksymalną moc chcemy pobierać z sieci Zakładu (w przypadku instalacji standardowych moc pomogą nam określić pracownicy Zakładu), w przypadku instalacji i użytkowania energii elektrycznej ponadstandardowo, potrzebną moc określi nam projektant instalacji (niektóre Zakłady Energetyczne oferują również profesjonalne doradztwo w tym zakresie).

Druk wniosku pobierzemy we właściwym terenowo Zakładzie Energetycznym (lub z jego strony internetowej, jeżeli dany Zakład udostępnia taką usługę). Najlepiej jednak udać się osobiście do Biura Obsługi Klienta danego zakładu, gdzie można taki druk pobrać i z pomocą pracownika poprawnie go wypełnić.

Należy pamiętać, aby przed wizytą skompletować potrzebne dokumenty - najczęściej są to:

 • mapa geodezyjna z naniesioną działką i jej położenie wobec istniejącej sieci energetycznej,
 • tytuł własności działki lub budynku/mieszkania.


Przyłączenie do sieci następuje na podstawie wydanych Warunków Przyłączenia przez właściwy Zakład Energetyczny i załączonej do niej propozycji Umowy Przyłączeniowej. Po zaakceptowaniu Umowy Przyłączeniowej, jej podpisaniu i wpłaceniu zaliczki określonej w umowie, Zakład Energetyczny wykona przyłącze do naszego obiektu.

Po wykonaniu przyłącza musimy jeszcze podpisać z Zakładem Energetycznym "Umowę sprzedaży energii elektrycznej i usług przesyłowych" wypełniając wcześniej odpowiedni "Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i usług przesyłowych".

 

 

Przyłączenie obiektu istniejącego

 

Jeżeli obejmujemy obiekt z zainstalowanym licznikiem energii elektrycznej i nie zamierzamy zmieniać parametrów instalacji elektrycznej musimy sporządzić dokument, w którym podajemy stan liczydeł licznika w momencie przekazania. Dokument ten musi być czytelnie podpisany przez obie strony (przekazującego i odbierającego). W tym przypadku dokument ten dołączamy do "Wniosku o zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych".


Zmiana mocy lub rodzaju zasilania obiektu

Zawsze, gdy:

 • chcemy zwiększyć moc przyłączeniową,
 • zmienić rodzaj zasilania (z jednofazowego na trójfazowy),
 • zmienić rodzaj przyłącza (np. z napowietrznego na kablowe),
 • dokonać rozdziału instalacji (część instalacji podłączyć pod osobny licznik),


musimy postępować identycznie, jak w przypadku podłączenia nowego obiektu.


Zawarcie "Umowy o sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług przesyłowych"

Nową umowę musimy zawrzeć zawsze, gdy:

 • przyłączyliśmy nowy obiekt do sieci energetycznej,
 • zmienił się właściciel obiektu,
 • zmieniliśmy rodzaj przyłącza,
 • zwiększyliśmy moc przyłączeniową,
 • chcemy dokonać zmiany wybranej przez nas taryfy.


W tych przypadkach pobieramy i wypełniamy "Wniosek o zawarcie umowy o sprzedaży energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych", do którego najczęściej dołączamy:

 • umowę o przyłączenie - w przypadku nowych obiektów,
 • dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z obiektu, może to być akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy itp.,
 • w przypadku zmiany właściciela - dokument, w którym podajemy stan liczydeł licznika w momencie przekazania. Dokument ten musi być czytelnie podpisany przez obie strony (przekazującego i odbierającego).


Formularze wniosków pobieramy w Biurach Obsługi Klienta właściwego Zakładu Energetycznego lub pobieramy ze strony internetowej Zakładu.
 


Zobacz dodatkowo:

 

Programy ArCADia - Sieci i Instalacje Elektryczne

Z czego składa się instalacja elektrycznaOpracowanie: Redakcja
Źródło: Mojaenergia.plZobacz także
Niezawodna ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi

Niezawodna ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi

Burze to zjawiska, które z jednej strony są piękne i ekscytujące, z drugiej... ¬ więcej...

 
Volta - rozdzielnice multimedialne i zasilające

Volta - rozdzielnice multimedialne i zasilające

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z... ¬ więcej...

 
Rozdzielnice naścienne Drivia firmy LEGRAND - estetyka i funkcjonalność

Rozdzielnice naścienne Drivia firmy LEGRAND - estetyka i funkcjonalność

Nowe rozdzielnice firmy Legrand to oferta dedykowana dla budownictwa mieszkaniowego,... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2017 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet

NEWSLETTER

Dodaj swój adres e-mail do naszego biuletynu aby otrzymać najświeższe wiadomości z branży!

         dodaj