PATrz na bezpieczeństwo

aktualizacja: 13-03-2020, 07:06 – artykuł promocyjny


Ogólnoświatowy trend elektryfikacji sprawia, że dookoła nas jest coraz więcej urządzeń zasilanych energią elektryczną: od komputerów, telewizorów czy ekspresów do kawy, przez urządzenia budowlane takie jak elektronarzędzia, czy spawarki do urządzeń przemysłowych takich jak prasy i tokarki. Używamy ich codziennie i często odruchowo, ale czy są one bezpieczne? Niesprawne urządzenia to częsta przyczyna pożaru, wypadku, utraty zdrowia, a nawet śmierci człowieka.

PAT-86 - miernik do wykonywania testów urządzeń elektrycznych i spawarek

PAT-86 - miernik do wykonywania testów urządzeń elektrycznych i spawarek

 

Jak badać takie urządzenia?

 

Tutaj z pomocą przychodzą normy oraz akty prawne, odnoszące się do okresowego badania urządzeń elektrycznych. Polska norma PN-88/E-08400/10:1988, która przez lata wymieniana była w rozporządzeniach jako obowiązkowa do stosowania, w roku 2002 została wycofana bez zastąpienia. Nie oznacza to jednak, że nie można jej stosować. Dopóki nie zostanie wydana nowa norma, obejmująca swoim zakresem zagadnienia z normy 08400 można z niej korzystać - tak samo, jak ze standardów niemieckich czy brytyjskich.


Grupa norm dotyczących bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych zawiera również normę precyzującą zasady sprawdzania urządzeń spawalniczych. Jest to norma PN-EN 60974. Warunki, w jakich przeważnie odbywa się praca spawaczy, można uznać za ciężkie - nie tylko dla człowieka, ale i dla używanego sprzętu.

 

Czym wykonywać badania?

 

Przyrząd pomiarowy powinien umożliwić ocenę sprawności urządzenia zgodnie z obowiązującymi normami, pozwolić zapisać i przechowywać dane oraz posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające jego sprawność (deklaracja zgodności UE, certyfikat kalibracji). Do wykonywania testów urządzeń elektrycznych i spawarek powstał PAT-86. Spełnia on nie tylko powyższe wymogi, ale też wysokie standardy firmy Sonel, stawiane przy projektowaniu wyrobów.

 

Jedną z pierwszych czynności, które należy wykonać podczas badań kontrolnych, jest test wizualny. PAT-86 posiada możliwość zaprogramowania testu wizualnego, wedle potrzebnych preferencji. Podczas pomiaru miernik PAT-86 - miernik do wykonywania testów urządzeń elektrycznych i spawarek wymusi sprawdzenie poszczególnych elementów i potwierdzenie tej czynności poprzez zaznaczenie odpowiednich pól na ekranie. Elementy, które należy sprawdzić można wcześniej zaprogramować przez program PAT Analiza, podczas tworzenia procedury pomiarowej. Standardowo test zawiera ogólny wynik oględzin. Dla urządzeń w pierwszej klasie ochronności należy wykonać pomiar ciągłości i rezystancji przewodu ochronnego. Badanie to ma na celu sprawdzenie, czy dostępne elementy metalowe są połączone z uziemieniem. Miernik PAT-86 daje możliwość sprawdzenia połączeń przewodu ochronnego prądem 200 mA. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu wydajnego zadajnika prądowego, umożliwia pomiar prądem 10 A lub 25 A, co daje wynik z dokładnością do 1 mΩ. Dostępne są dwie metody pomiarowe: dwu- i czteroprzewodowa. W przypadku metody dwuprzewodowej istnieje możliwość autozerowania, czyli korekty wyniku o rezystancję zastosowanych przewodów pomiarowych, a dla metody czteroprzewodowej, rezystancja przewodów pomiarowych jest kompensowana i nie wpływa na wynik końcowy. Następny krok to pomiar rezystancji izolacji. Dobra izolacja jest podstawą skutecznej ochrony przed porażeniem elektrycznym. PAT-86 zapewnia pomiary napięciami 100 V, 250 V, 500 V oraz 1000 V DC przy prądzie aż 1 mA! W połączeniu z dużym zakresem pomiarowym (nawet do 599,9 MΩ) daje to możliwość dokładnej kontroli stanu izolacji. Normy - czy to polskie, niemieckie czy brytyjskie - często wymagają sprawdzenia prądów upływu. Są to prądy spływające do ziemi:
 

  • poprzez izolację urządzenia,
  • poprzez pojemności występujące w urządzeniu,
  • w wyniku stanów niepowołanych takich jak zwarcia czy uszkodzenia izolacji.

 

Rozróżnia się: zastępczy, różnicowy, dotykowy i w płynący w przewodzie PE prąd upływu. PAT-86 mierzy każdy z wyżej wymienionych prądów.

 

Podczas pomiaru zastępczego prądu upływu miernik zadaje obniżone napięcie bezpieczne i przelicza wynik na prąd, jaki wystąpiłby podczas pracy z napięciem nominalnym. Podczas pomiaru prądu różnicowego, dotykowego i w przewodzie PE istnieje możliwość zmiany polaryzacji. Dodatkowo pomiar różnicowego prądu upływu i prądu w przewodzie PE można wykonać za pomocą cęgów, co ułatwia pracę przy urządzeniach podpiętych na stałe do sieci zasilającej.


Często jednym z ostatnich testów sprawdzających urządzenie jest test biegu jałowego. PAT86 daje możliwość wykonania test funkcjonalnego. Miernik sprawdza wówczas pobór prądu, mocy czynnej, biernej i pozornej urządzenia, współczynnik cosφ, współczynnik mocy (power factor -PF), THD prądu i napięcia. Pomiar można wykonać za pomocą cęgów prądowych oraz przewodów napięciowych lub przez gniazdo schuko.


Dzięki akcesoriom opcjonalnym, miernik umożliwia badanie przedłużaczy i przewodów IEC. Podczas tych pomiarów PAT kontroluje rezystancję przewodu ochronnego, rezystancję izolacji oraz przeprowadza test polaryzacji (biegunowości). Coraz częściej można spotkać się z przedłużaczami lub urządzeniami zabezpieczonymi wyłącznikami RCD (PRCD). Wyłączniki te można bezproblemowo sprawdzić nowym PAT-em, niezależnie czy jest to wyłącznik ogólnego przeznaczenia, czy krótkozwłoczny 10 mA, 15 mA czy 30 mA. Istnieje możliwość wyboru kształtu przebiegu prądu, a także pomiaru czasu zadziałania przy krotnościach prądu znamionowego (0,5 IΔ, 1 IΔ, 2 IΔ, 5 IΔ). Oprócz wyłączników przenośnych, miernikiem można sprawdzić stacjonarne wyłączniki różnicowoprądowe w rozdzielnicy.


Bardzo ważną zaletą PAT-86 jest pomiar urządzeń spawalniczych. Dla spawarek oprócz testu wizualnego, pomiaru ciągłości przewodu ochronnego, rezystancji izolacji obwodu zasilającego do PE, prąd upływu w przewodzie PE, należy dodatkowo wykonać:

  • pomiar rezystancji obwodu pierwotnego do wtórnego (obwodu spawania),
  • pomiar rezystancji obwodu wtórnego do PE,
  • oraz prąd upływu obwodu spawania i napięcie obwodu spawania bez obciążenia.


PAT-86 - miernik do wykonywania testów urządzeń elektrycznych i spawarek

Wszystko to można zrealizować za pomocą nowego miernika PAT-86!

 

PAT-86 posiada dotykowych i czytelny ekran LCD o przekątnej 5,6’’ oraz zautomatyzowany system autoprocedur, w pełni programowalny przez użytkownika. Dzięki możliwości ustawienia limitów oraz czasu trwania pomiaru, miernik sam potrafi wykonać sekwencję pomiarów i ocenić ich wyniki. Możliwa jest transmisja danych za pomocą USB, Wi-Fi lub LAN –wraz z dostępną opcjonalnie aplikacją PAT Serwer, miernik może działać w systemie chmurowym, co pozwala na zdalną, płynną pracę i zarządzanie danymi.


Czytelna i prosta struktura pamięci w formie drzewiastej umożliwia tworzenie klientów, obiektów oraz urządzeń, co w połączeniu z system kodów QR (miernik współpracuje z drukarką oraz skanerem kodów) znacznie ułatwia pracę i ewidencjonowanie. Miernik posiada także funkcję „multibox”, funkcja ta pozwala na wielopunktowe pomiary, jest to przydatne w sytuacji, gdy urządzenie ma więcej niż jeden punkt pomiarowy np. pomiar ciągłości PE przedłużaczy wielogniazdowych. Całość zamknięta jest w wytrzymałej, kompaktowej obudowie.

Opracowanie: Redakcja
Autor: Michał Cichoń Młodszy menedżer produktu
Kontakt w sprawie produktów:

SONEL S.A.
tel. +48 74 85 83 800
www: www.sonel.pl/pl/
mail: wyślij wiadomość


Zobacz także
Nowa linia dwubiegunowych wskaźników napięcia firmy SONEL S.A.

Nowa linia dwubiegunowych wskaźników napięcia firmy SONEL S.A.

Podczas wszelkich prac elektrycznych należy się kierować jedną, złotą zasadą:... ¬ więcej...

 
MPI-540 - więcej niż miernik wielofunkcyjny

MPI-540 - więcej niż miernik wielofunkcyjny

Dynamiczny rozwój elektroniki i nowoczesnych, zminiaturyzowanych rozwiązań... ¬ więcej...

 
PATrz na bezpieczeństwo

PATrz na bezpieczeństwo

Ogólnoświatowy trend elektryfikacji sprawia, że dookoła nas jest coraz więcej... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2020 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet