Warunki techniczne i grubość izolacji w instalacjach HVAC

aktualizacja: 24-04-2020, 09:55 – artykuł promocyjny


Jesień to doskonały czas, aby przyjrzeć się efektywności energetycznej budynku. O roli właściwej izolacji przegród zewnętrznych wiadomo wiele, jednak okazuje się, że przyczyna strat ciepła znajduje się nieco głębiej. Jednym z kluczowych czynników wpływających na obniżenie kosztów eksploatacji budynku i ograniczenie strat energii, jest poprawnie wykonana izolacja techniczna instalacji HVAC. Podstawą jest zachowanie odpowiedniej grubości materiału oraz dostosowanie go do warunków roboczych. Jednak w jaki sposób dobrać izolację, by była ona skuteczna i bezpieczna?

Otulina Paroc


Aktem prawnym regulującym dobór parametrów izolacji technicznych jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 926). Mimo licznych modyfikacji oraz nowelizacji, które wprowadziły do rozporządzenia szereg zmian, dokument budzi wątpliwości projektantów, co do zasadności zapisanych w nim zarządzeń, pozostawiając szerokie pole do błędnej interpretacji.


Jedno z podstawowych zagadnień wzbudzających niepewność dotyczy temperatury, dla jakiej współczynnik przewodzenia ciepła powinien wynosić 0,035 W/(m2·K), drugie zaś grubości izolacji w przypadku, gdy produkt cechuje się współczynnikiem przenikania ciepła innym niż 0,035 W/(m2·K). Z jakiego źródła zaczerpnąć wiedzy, jeśli zapisy te nie znajdują odzwierciedlenia w powyższych przepisach?

 

Jedna norma, by wszystkimi rządzić

 

Odpowiedź na powyższe pytania znaleźć można w normie PN-B-02421:2000, w której przedstawione zostały wymagania odnośnie do projektowania oraz wykonywania izolacji w instalacji c.w.u., c.o. oraz wody technologicznej. Ponadto sprecyzowane zostały również wymagania dotyczące izolacji w sieciach ciepłowniczych prowadzonych w tunelach, kanałach, budynkach, napowietrznie, gdy temperatura czynnika osiąga do 200°C.
 

Sieć HVAC w domu wielorodzinnym


– Dokument określa minimalną grubość izolacji, jaką należy stosować w instalacjach, biorąc pod uwagę m.in. temperaturę transportowanego czynnika, temperaturę otoczenia, średnicę rur dla materiału izolacyjnego w temperaturze 40°C, przy współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/(mK)
– tłumaczy Michał Nękanowicz, Specifications Sales Manager i BIM Manager w firmie Paroc.


Norma określa wzór, który umożliwi obliczenie właściwej grubości materiału potrzebnego do izolacji, który nie musi charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła na wskazanym wyżej poziomie:
 

Wzór na grubość materiału izolacyjnego


gdzie:

e - grubość izolacji określona zgodnie z WT [mm],
D - średnica zewnętrzna izolowanego przewodu [mm],
λ1 - współczynnik przewodzenia ciepła materiału w temperaturze 40°C [W/(m2·K)].

 

Długie i żmudne obliczenia? Niekoniecznie!

 

Ograniczenie strat ciepła oraz ochrona elemenetów przed korozją i wilgocią możliwe są dzięki odpowiedniej grubości izolacji. Bezbłędny montaż oraz jakość i właściwości materiału są tym istotniejsze, im większe różnice temperatury występują w układzie - Dlatego, jeszcze przed zakupem, oferujemy pełne doradztwo w zakresie doboru rozwiązań dla przewodów wentylacji i klimatyzacji, rurociągów grzewczych, instalacji ciepłej wody czy systemów chłodniczych – podkreśla Michał Nękanowicz.
 

Otuliny paroc


Jednak to nie wszystko. – Profesjonalni projektanci i wykonawcy sieci HVAC mogą podeprzeć się gotowymi tabelami grubości izolacji dla różnych współczynników przewodzenia ciepła lub skorzystać z dostępnego na naszej stronie, bezpłatnego narzędzia PAROC Calculus, które w mgnieniu oka wykona za nas niezbędne obliczenia – dodaje ekspert Paroc.
 

Sieć HVAC w domu wielorodzinnym


Program pozwala zaprojektować ekonomiczne i energooszczędne rozwiązania izolacyjne przeznaczone do różnorodnych zastosowań w systemach grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz instalacjach przemysłowych. Wykonując obliczenia, należy wziąć pod uwagę również kwestie rodzaju izolowanej powierzchni, jej wymiary oraz materiał, z którego została wykonana. Istotne okazują się również czynniki środowiskowe. Dzięki dodatkowym informacjom system dokona niezbędnych obliczeń na podstawie wzorów zapisanych w normie EN ISO 12241.

 

Lepiej zapobiegać niż leczyć

 

Kluczowym elementem budynków są izolacje techniczne. Projekt oraz jakość izolacji ma znaczący wpływ na eksploatację energii, bieżące koszty operacyjne, stopień bezpieczeństwa pożarowego, a także poziom emisji CO2. Błędy występujące w izolacjach technicznych są przyczyną znaczących strat energii oraz zmniejszania sprawności obiegu medium w instalacjach w okresie ich użytkowania.
 

Sieć hvac w domu wielorodzinnym


O tym, jak istotny jest dobór właściwego rozwiązania termoizolacyjnego, świadczą poniższe obliczenia. Tabela prezentuje straty ciepła oraz temperatury powierzchni zmierzone na przewodach grzewczych zaizolowanych matą PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat o grubości od 15 do 140 mm, przy temperaturze czynnika równej 100°C. A to tylko niektóre koszty, na jakie narażamy się, wybierając nieodpowiednie rozwiązanie do izolacji sieci HVAC – podkreśla Michał Nękanowicz.
 

Tabela strat ciepła
 

Utrzymanie sprawnego systemu instalacyjnego zależy od poprawnie zaprojektowanej i wykonanej izolacji urządzeń oraz przewodów. Mimo że często wiąże się to z większymi kosztami, w przyszłości pozwala zaoszczędzić i znacząco zmniejszyć koszty eksploatacji budynku. Poprawnie działający system instalacyjny to również gwarancja bezpieczeństwa.

Opracowanie: Redakcja
Źródło: Paroc
Zobacz także
Blachodachówka modułowa Lindab Moduline

Blachodachówka modułowa Lindab Moduline

Wśród pokryć dachowych Lindab pojawiła się nowa blachodachówka modułowa.... ¬ więcej...

 
Jak rozmawiać z architektem, który projektuje Ci dom? - poradnik

Jak rozmawiać z architektem, który projektuje Ci dom? - poradnik

W końcu budujesz swój pierwszy dom. Działka budowlana kupiona, kredyt załatwiony,... ¬ więcej...

 
Podgrzewanie wody użytkowej latem - najlepsze sposoby

Podgrzewanie wody użytkowej latem - najlepsze sposoby

Upał na dworze, a w naszym kranie zimna woda. Palenie w taką pogodę nikomu nie wyjdzie... ¬ więcej...

 
All rights reserved © 2004-2020 instalacjebudowlane.pl      |      Powered by strony www introNet